Jsme svobodomyslní

Etický kodex iniciativy mladých - Svobodomyslní

My, Svobodomyslní, jsme inicitativou mladých občanů ve věku třiceti až čtyřiceti let.
Chceme zachovat svobodné a demokratické principy České Republiky.
Chceme je pro všechny, pro generace našich rodičů, prarodičů i dětí.
Svobodné principy hájíme důrazně, ovšem s radostí, hravostí a mladistvou energičností.
Chceme též vyvolat diskuzi, zejména s těmi, kteří se postaví za svůj názor, o demokratickém směřování země.
Navažme na úspěchy a ideály Československa založeného prezidentem Masarykem.
Oslavme příští rok ono sté výročí v zemi, která se usmívá a hrdě navazuje na slávu a majestát první republiky.

Už žádné udávání, korupci, přizdisráčství, ojebávání, odkloňování, šikanu ze strany státu,
podvádění při státních či evropských dotacích zejména na podnikání a infrastrukturu,
nevysvětlené zmizelé a náhle objevené miliardy, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, “sorry jako”.
Toho už bylo dost a stačilo to.

Odmítáme rostoucí privatizaci politické moci podnikateli a jejich kmotry.
Podobná situace nastala před pádem ve starověkém Římě.
Zprivatizovaná moc nám krade to nejcennější - naši svobodu.
Benjamin Franklin to vyjádřil jasně:
(Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.)
Ti, co vymění bezpečí za svobodu, nezískají a nezaslouží si ani bezpečí, ani svobodu.

Nikdo z našich členů výhradně nevlastní a ani většinově nevlastnil firmu, která by čerpala státní či evropské dotace, nikdo z nás nebyl v jiné politické straně.
Dary přijímáme pouze do výše jedno sto tisíc korun českých ročně na jednu fyzickou osobu na náš transparentní bankovní účet.
Nikdo z členů nezískal vzdělání za dobu méně než dvou let a veškeré své tituly, které v rámci hnutí používáme, dokládáme.
Vzhledem k věku nikdo z nás nebyl členem jakékoliv ze stran předlistopadového dění.
Na naše koaliční partnery klademe ekvivalentní nároky.

Našimi členy jsou naším zakladatelem pečlivě vybráni zástupci, kteří mají rozhled v celosvětovém i domácím dění.
Experti na svou doménu.
Naši členové nade vše ctí demokratické principy, spravedlnost a aktivně se zajímají o své okolí.
Mnozí z nás studovali, či pracovali v zahraničí, každý z nás mluví plynně alespoň jednou světovou řečí.
Většina z nás získala vzdělání na prestižních českých či zahraničních univerzitách.

Našimi hodnotami jsou pravda, vzájemný respekt a láska.
Bez pravdy nelze postavit partnerství, bez vzájemného respektu v partnerství nelze vybudovat důvěru a bez důvěry nelze milovat.
A my milujeme naši zemi.

My, Svobodomyslní, chceme znát svoji budoucnost, chceme zajistit důstojné stáří aktivně vytvořenou důchodovou reformou.
Chceme snížení byrokracie.
Chceme snížení daní.
Chceme jednoduchý a spravedlivý daňový systém bez výjimek a pro všechny.
Chceme a plně podporujeme živnostníky, jsou často odvážnými nositeli inovace.
Chceme podpořit zaměstnance, variabilnější pracovní úvazky i vzkvétající vědu, služby a průmysl.
Chceme efektivní stát, který podporuje, nikoliv šikanuje, českou zručnost, národní hrdost, tvořivost a vynalézavost.
Chceme hrdou a sebevědomou Českou Republiku.

Vyžaduje to úsilí, ale my, Svobodomyslní, si za tím stojíme.
A Vás, podporovatele, žádáme, nebuďte lhostejní ke vnitropolitickým změnám posledních let a podpořte naši iniciativu připojením svého podpisu pro vznik.

Členové inciativy při vstupu podepisují čestné prohlášení, že splňují tento etický kodex a bez výhrad s ním souhlasí.
Odvolání tohoto souhlasu či průkazné zjištění závažných skutečností, které jsou v rozporu s tímto kodexem, znamenají okamžité ukončení členství ve všech funkcích iniciativy.

Chceme zemi, kterou si pamatujeme z našeho mládí, čerstvě svobodnou, neskonale krásnou a nadále vzkvétající.
Chceme zemi, kterou si budou pamatovat generace po nás a s nimi i celý svět.
Jsme Svobodomyslní.

V únoru 2017 za přípravný výbor zakladatel Karel

easy wysiwyg site maker software download